Loading...
Home2018-10-07T20:02:43+00:00

Visie op veranderen en leiderschap

Jij, je team en bedrijf bewegen in een bijzondere tijd.

Digitalisering heeft werk complexer en sneller dan ooit gemaakt. De verbindingen en mogelijkheden lijken eindeloos. Voorspelbaarheid neemt af en oorzaak-gevolg is niet zo duidelijk meer. Tegelijk neemt de behoefte toe bij mensen om betekenisvol werk te doen. En verwachten we van bedrijven dat ze duurzamer bijdragen aan de uitdagingen op aarde. Maar dagelijks verschijnen er ook gewoon kansen en problemen op je radar. Die om aanpakken vragen. De business moet draaiende blijven. Resultaten behaald, klanten tevreden gesteld.

Hoe verbind je dit alles aan elkaar? Als mens, leidinggevende, team, eindverantwoordelijke? Zonder je te verliezen in de beweeglijke veelheid om je heen? Hoe kies je wat aandacht verdient? Welke koers zet je in en hoe voer je dat uit?

Dat vraagt meer vastigheid van binnenuit. En samen op te trekken. Deze tijd nodigt uit ons ‘hele menszijn’ te herontdekken en te gebruiken. Ratio, gevoel en intuïtie samen te laten werken. Ook op de werkvloer. Want bestaande patronen en manieren raken uitgewerkt. Organisaties die veranderingen combineren met groei in persoonlijk leiderschap bewegen makkelijker voorwaarts. Lichter.

BEGELEIDING EN ADVIES BIJ 

Visievorming | Veranderingen | Strategie | Bedrijfsmodel | Samenwerkingen | Herstructurering | Leiderschap | Organisatie- en teamontwikkeling  

Verlichten

Consciente brengt jou, je team en organisatie in beweging. Want beweging verlicht.

Je kunt beginnen, waar je ook staat. Of het nou een verlangen, urgentie, idee of concreet vraagstuk is.

Rationele kennis verrijk je met gevoelsmatige informatie uit de onderstroom. Over wat er echt aan de hand is en nodig lijkt. Want de transformerende tijd waarin je organisatie beweegt, vraagt om niets minder. Je vraagstuk krijgt helderheid en betekenis.

Mogelijke routes voor verandering dienen zich aan. Daar kies je concreet en bewust in. We creëren gebeurtenissen, die leiden tot ervaringen voor mensen en resultaten voor je bedrijf. Je geeft ze betekenis in het licht van intenties en gestelde doelen. Groei in leiderschap én realiseren van verandering. Voorwaarts, sterker, lichter.

Consciente doet graag de deur dicht achter een project, wanneer de gewenste nieuwe realiteit is aangebroken.

Wat Consciente bijdraagt

Verhelderen | Route bepalen | Realiseren

Verhelderen

Wil je dit structureel regelen voor jezelf? De Boardroom Strippenkaart.

De vraag verrijken. Visie bepalen. Onderzoeken en voelen. De essentie raken. 

Welke kant ga je eigenlijk op? Is dat wel duidelijk? En je team en organisatie? En hoe verbind je wat je dagelijks tegenkomt en wilt oplossen met wat er op grote schaal beweegt en aan de hand is? Wat is de werkelijkheid achter wat je zoal ziet en ervaart? En achter de resultaten die je bedrijf wel of niet behaalt? Is daar helderheid en overeenstemming over?

Consciente maakt samen met jou en je team helder wat er echt aan de hand is. Door een intake, interviews en analyses. Of sessies over de bedoeling, missie en visie. Informatie die we intuïtief en gevoelsmatig onderweg oppikken in de onderstroom, brengen we aan de oppervlakte. Zodat je richting en ambitie kunt bepalen. Hoe dichter we bij de as van jullie draaiende wiel komen, des te eenvoudiger en essentiëler het wordt. De beelden vatten we samen, als startpunt voor beweging. Die daarmee al merkbaar is ingezet. Het vraagstuk verlichten. 

Intenties scherp krijgen. Doelgerichte werkroutes ontwerpen. 

Ieder vraagstuk heeft zo diens eigen unieke aanpak. Maar welke is dat dan? Wat gaan we inzetten, nu we weten wat er aan de hand is en wat je wilt bereiken? Gaat het over grote bijeenkomsten, individuele gesprekken, teamsessies? Over inspiratie opdoen, leren, doen of uitproberen? Is het samen zoeken, besluiten voorbereiden, dingen maken of onderzoeken? Wat is het juiste tempo, de passende mix tussen orkestreren en laten gebeuren? Veel veranderprojecten staan of vallen bij passende routes.

Consciente ontwerpt samen met jullie passende strategie en werkroutes. Gericht op wat je wilt bereiken. We maken plannen, planningen en ontwerpen sessies en bijeenkomsten. In een ritme dat de verandering nodig heeft. Mensen en gebeurtenissen aan elkaar verbinden. Bewust gepland en tegelijk nieuwsgierig ontvangend wat zich onderweg aandient. Hiermee zet je vrijblijvendheid om in vrijheid met structuur. We onderzoeken en bepalen wat er ervaren en gemaakt moet worden om de gewenste resultaten te behalen. En herijken regelmatig, want geen plan haalt de eindstreep. Het pad dat voorligt verlichten.

Route bepalen

Realiseren

bijen samenwerken

Bekijk het LeiderschapsAvontuur voor individuele leiders of als intern MD-programma.

Doen en ervaren. Uitproberen. Ontdekken. Leiderschap tonen.

De route gaan die je hebt uitgezet. De leiding nemen en samenwerken. Onderweg gebeuren er dingen. Voorzien en onvoorzien, gewenst en ongewenst. Maar hoe geef je zelf en samen betekenis aan wat er zich manifesteert? Wanneer is iets meer of minder geslaagd? Jij en je team ervaren onderweg de eigen, vaste patronen. De overtuigingen en belangen die daaraan ten grondslag liggen. Maar hoe doorbreek je die, als ze de gewenste resultaten en bedoeling belemmeren? Hoe zorg je ervoor dat het elastiek niet feilloos terugschiet in de oude stand?

Consciente begeleidt de verandering. Met (management/directie) teamsessies, inhoudelijke uitwerkingen, trainingen, zoektochten, inspiratiesessies en trajecten voor persoonlijke / managementontwikkeling. Ook als projectleider, waar dat jullie eigen leiderschap en veranderkracht versterkt. We zorgen dat de energie in het traject blijft. Door te inspireren, leiden, werkafspraken te maken, soms door te zetten, of te laten ontstaan wat zich aandient. Consciente heeft daarbij alert de rationele en gevoelsantennes uitstaan. Direct benoemen en reflecteren. Zodat je gebeurtenissen kunt omzetten in verandermomenten. Realiseren wat de bedoeling is. Verlichten wat zwaar lijkt. 

Jouw vraagstuk verdient tijd, aandacht en maatwerk

Heb je een vraag, verlangen, idee of project? In een vrijblijvend gesprek kijkt Consciente graag met je mee. Vertaald in een passende aanpak en aanbod.

STUUR EEN MAIL
Bel 06 43 35 35 11

Events

CEO for CEO

23 oktober @ 18:00 - 21:00

LeiderschapsAvontuur2019

1 januari 2019 - 31 december 2019

Boardroom Strippenkaart

Praatruimte met een unusual suspect. Een abonnement voor leidinggevenden om te kunnen sparren over ideeën en dilemma’s. Verhelder, verdiep, versnel.

NAAR DE STRIPPENKAART

Opdrachtgevers en vraagstukken

Siem Jansen

Organisatiebreed verandertraject, MT leiderschap

 “André heeft ons gedurende bijna een jaar intensief begeleid waarbij alle 45 medewerkers actief betrokken waren. Kernbegrippen voor mij in zijn aanpak zijn: met aandacht, oog voor detail en voortgang, kritisch spiegelend waar nodig. Kortom constructief en plezierig; gericht op resultaat. ”

Siem Jansen, Algemeen Directeur - NOM
jan van hoogen

Organisatiebreed strategietraject 

” André begeleidt ons als MT en mij als leider al langere tijd in het realiseren van een omvangrijk strategisch programma bij Agrico. Hij behoudt overzicht over het hele veranderprogramma, brengt diepgang en essentie in de discussies en onderliggende projecten, legt verbindingen en spiegelt ons op onze onderlinge communicatie. Alles gericht op gezamenlijk structureel verbeteren van de performance van Agrico. Hij brengt focus, beweging en scherpte in de goede richting. ”

Jan van Hoogen, CEO - Agrico
Floortje Pas

Leiderschap – Lean – Continu verbeteren

” Binnen de afdeling Bedrijfsvoering heeft André ons begeleid in het op touw zetten van continu verbeteren in alle negen teams. Daarnaast zijn twee groepen medewerkers door hem opgeleid als procesverbeteraar. André kan uitstekend analyseren en rustig uitleg geven, hij weet de vinger op de zere plek te leggen als dat nodig is. Dit maakt hem tot een complete begeleider die veel bij kan dragen binnen organisaties in verandering. ”

Floortje Pas, Programmamanager - Veiligheidsregio Fryslân
Carl Drenth

Organisatiebreed verandertraject, MT leiderschap

“Voor cluster Groningen helpt André ons bij het doorbreken van de werk- en gedragspatronen die belemmerend werken in de benodigde transitie die we willen maken met LEV 2018-2020. En het realiseren van de inhoudelijke projecten. André begeleidt ons als MT bij de ontwikkeling van ons eigen leiderschap.”

Carl Drenth, Regiodirecteur - Alfa Accountants
Jolande Spruijt

Begeleiden ondernemer

” Ik ben bij Consciente binnengestapt met de wens om oplossingen te vinden voor een aantal bedrijfsvraagstukken die me bezighielden. Ik heb een aantal oplossingen gevonden die me zeer waardevol zijn gebleken. En wat nog waardevoller bleek te zijn, is dat André feilloos aanvoelde dat er nog andere zaken in de lucht hingen.  In een fijn tempo hebben we hier tijd aan besteed en zonder te overdrijven kan ik zeggen dat het mijn leven heeft veranderd. Ik heb stappen weten te zetten naar een betere balans die ik niet voor ogen had en heel rustgevend is gebleken. ”

Jolanda Spruijt, Ondernemer - OAMKB Groningen & Assen

Inspiratie over veranderen en leiderschap

MEER VROUWEN AAN DE TOP? ONZIN! Organisaties van de toekomst bakkeleien niet meer om 'meer vrouwen aan de top'. Ze gaan aan de slag om wat er [...]

WENDBARE ORGANISATIES: "KOM JE OP MIJN FEESTJE?" Als vader van een dochter van 6 gebeurt me dit wel eens. Met een app-je word ik toegevoegd aan een [...]

  • Grijze radertjes in een machine

ZELFSTURING VRAAGT VOORAL ZELFBEWUSTZIJN of: Waarom Holacratie wel een hart kan gebruiken. Holacratie heeft veel betekend voor organisaties in hun ontwikkeling als concept voor zelfsturing. Geroemd worden de [...]

MEER INSPIRATIE